چاپ مقاله تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه در مجله ی معتبر و با ضریب بالای ACS Applied Materials and Interfaces

چاپ مقاله تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه در مجله ی معتبر و با ضریب بالای ACS Applied Materials and Interfaces

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه اراک به سرپرستی آقای دکتر مازیار مرندی،‌ موفق به چاپ مقاله ای با عنوان
Optimization of CuInXGaXS2 Nanoparticlesand Their Application in the Hole-Transporting Layer of Highly Efficient and Stable Mixed-Halide Perovskite Solar Cells

 در مجله ی معتبر و با ضریب بالای   ACS Applied Materials and Interfaces

 شد. روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به آقای دکتر مرندی و تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی تبریک عرض می نماید.