چاپ چهارمین شماره متوالی مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دانشگاه اراک

چاپ چهارمین شماره متوالی مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دانشگاه اراک

 
مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند یک نشریه علمی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که با صاحب امتیازی دانشگاه اراک به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر جدیدترین نتایج تحقیقات مربوط به روش‌های تحلیلی و شبیه‌سازی‌های عددی، تحقیقات تجربی و مطالعات تحقیق و توسعه مربوط به دانش و کاربرد مواد هوشمند و پیشرفته پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه مکانیک مواد نوین و سایر حوزه‌های مرتبط انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت می‌باشد که یافته‌های مهم در این حوزه را گزارش می‌دهند. در شماره چهارم این مجله ۷ مقاله با تمرکز بر اهداف تعریف شده مجله تحقیقات جدید حاصل از پژوهش‌های بنیادین و ایده‌های نو محققین از دانشگاه‌های سراسر کشور با همت هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، داوران و کارکنان حوزه پژوهش دانشگاه اراک منتشر گردیده است. در انتشار مقالات در این مجله سعی بر تسریع فرآیند پذیرش در کمترین زمان ممکن با حفظ کیفیت و اصالت مقاله می‌باشد. 
این مجله علمی فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقات دانشگاهیان و متخصصین در به اشتراک گذاری آخرین یافته‌ها، روش‌ها و پیشرفت‌های علمی را مهیا می‌کند. هدف این نشریه حمایت از تبادل ایده‌ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم علمی و ارائه محرک برای تحقیق و توسعه تحقیقات در زمینه کاربرد مواد پیشرفته و هوشمند در علم مکانیک می باشد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین صنعت دعوت می‌شود که حاصل تحقیقات خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.
آدرس کوتاه :