چاپ کتاب دکتر قربان پور عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک توسط دومین ناشر بزرگ بین المللی کتب آکادمیک جهان

چاپ کتاب دکتر قربان پور عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک توسط دومین ناشر بزرگ بین المللی کتب آکادمیک جهان


جدید ترین کتاب دکتر منصورقربان پور با موضوع آخرین دستاوردهای محققین جهانی در کشاورزی و محیط زیست توسط نشر بین المللی اشپرینگر به چاپ رسید.

چاپ کتاب دکتر قربان پور عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک توسط دومین ناشر بزرگ بین المللی کتب آکادمیک جهان

جدید ترین کتاب دکتر منصورقربان پور با موضوع آخرین دستاوردهای محققین جهانی در کشاورزی و محیط زیست توسط نشر بین المللی اشپرینگر به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، Biogenic Nano-Particles and their Use in Agro-ecosystemنام چهارمین کتاب بین المللی دکتر منصور قربان پور، عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک است که در فروردین ماه سال 99 توسط اشپرینگر دومین ناشر بین المللی جهان به چاپ رسیده است.

 این کتاب که به آخرین دستاوردهای محققین داخلی و خارجی در زمینه نقش نانوذرات بیوسنتزی از گیاهان و میکروارگانیسمها در کشاورزی و محیط زیست می پردازد، توسط سه ادیتور بین المللی از کشور هند به مرحله چاپ رسیده است.

اشپرینگر دومین ناشر بین‌المللی بزرگ جهان است که کتب آکادمیک و ژورنال‌های تخصصی علمی، کتاب‌های الکترونیکی و مقالات مروری علمی، در حوزه های فنی و پزشکی را منتشر می‌کند؛ و مقر اصلی آن دربرلین قرار دارد.

 

 

دکتر منصور قربان پور پیش از این، موفق به تالیف بیش از چهل فصل از کتابهای مختلف با ناشرهای معروف بین المللی Elsevier، Springer، John Wiley، CRC که از بزرگترین ناشر های حال حاضر در جهان است شده اند.

در تصویر زیر کتاب هایی که توسط ایشان به چاپ بین المللی رسیده اند را می بینیم:

 

 

 

لینک دسترسی به کتابهای منتشر شده توسط دکتر قربان پور:

روابط عمومی دانشگاه اراک این دستاورد بزرگ را به جامعه علمی کشور و همچنین جناب آقای دکتر قربان پور تبریک می گوید و از خداوند متعال توفیقات روز افزون را برای ایشان خواستار است.

 

 

آدرس کوتاه :