نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ 12 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

چاپ 12 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، 12جلد کتاب تالیفی و ترجمه دانشگاه اراک به چاپ رسیده است.
 
-لیست کتاب های چاپ شده به شرح زیر است: تخت بافت های ترکیه،ترجمه دکتر محمد افروغ عضو هیات علمی دانشکده هنر
 
-پیشرفت های نوین در مدیریت منابع آب(دوجلد)، نوشته: دکتر شهلا پایمزد و دکتر مهنوش مقدسی اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب
 
-مشکلات حرکتی در اختلال های رشدی راهنمایی های عملی برای ارزیابی و مدیریت، ترجمه دکتر حسن خلجی و دکتر جلیل مرادی از اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی
 
-مکمل های میکروبی زنده و پری بیوتیک ها برای دام و طیور، ترجمه دکترحسینعلی قاسمی و دکتر مهدی کاظمی بن چناری از اعضای هیات علمی گروه علوم دامی
 
-تلقیح مصنوعی و درمان ناباروری درحیوانات شیرده، ترجمه دکتر مهدی خدایی مطلق عضو هیات علمی گروه علوم دامی
 
-خواص و کارایی فولاد های ابزار، ترجمه: دکتر حسین مستعان عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و مهندس صادق ورمرزیار
 
-نقد قرآن محور آموزه های تورات، ترجمه دکتر علیرضا طبیبی و دکتر فاطمه دسترنج از اعضای هیات علمی گروه الهیات
 
-کنترل و بهره برداری از مزارع بادی متصل به شبکه، ترجمه: دکتر مزدک عبادی و دکتر خسرو خاندانی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق
 
-راهنمای شکست و خستگی برای مهندسان جوش، مترجمین: دکتر فردین نعمت زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و مهندس علیرضا نوری
 
-طراحی سازه های فولادی جوشکاری شده، مترجمین: دکتر فردین نعمت زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد ومهندس امیره جلالی و مهندس علیرضا نوری
 
-ده آموزه برای جهان پساپاندمی، ترجمه دکتر ابراهیم آقامحمدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق
 
 
شایان ذکر است علاقمندان جهت خریداری کتاب های انتشارات دانشگاه اراک به سایت http://press.araku.ac.ir/  مراجعه نمایند.