چاپ 2 عنوان کتاب جدید در انتشارات الزویر توسط عضو هیأت علمی گروه گیاهان دارویی

چاپ 2 عنوان کتاب جدید در انتشارات الزویر توسط عضو هیأت علمی گروه گیاهان دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دو کتاب جدید آقای دکتر منصور قربان پور (عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی) با عناوین ذیل توسط نشر بین المللی الزویر (AP) به چاپ رسید:

1. Nano-enabled Agrochemicals in Agriculture

2. Plant Stress Mitigators: Types, Techniques and Functions

 

 

 

دکتر قربانپور دانشیار دانشکده کشاورزی و محیط زیست در طی یک دهه حضور در دانشگاه اراک موفق به چاپ 6 عنوان کتاب با ناشرین بین المللی: الزویر (آمریکا) و اشپرینگر (آلمان) و 6 عنوان دیگر با ناشرین داخلی (انتشارات دانشگاه اراک، تهران و ...) شده است. ایشان همچنین، تاکنون در تالیف بیش از 40 فصل از 24 کتاب مختلف با ناشرهای معروف بین المللی Elsevier، Springer، John Wiley، CRC که از بزرگترین ناشر های حال حاضر در جهان است مشارکت داشته اند.

شایان ذکر است که یکی از این کتاب­های ایشان با عنوان:

 Biogenic Nano-Particles and their Use in Agro-ecosystems که پیشتر به چاپ رسیده است با اخذ رتبه اول به عنوان یکی از کتب برتر در لینک اشپرینگر معرفی شده است که منطبق بر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می­باشد.


لینک دسترسی به کتاب­های بین المللی منتشر شده توسط آقای دکتر قربان پور:

 

https://www.elsevier.com/books/nano-enabled-agrochemicals-in-agriculture/ghorbanpour/978-0-323-91009-5

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2985-6

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-46835-8

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-68717-9

https://www.amazon.com/Plant-Stress-Mitigators-Techniques-Functions/dp/0323898718

https://www.elsevier.com/books/advances-in-phytonanotechnology/ghorbanpour/978-0-12-815322-2

روابط عمومی دانشگاه اراک ضمن عرض تبریک به ایشان، توفیقات روزافزون را برای ایشان آرزومند است.

 

 

آدرس کوتاه :