چاپ 4 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

چاپ 4 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،۷ جلد کتاب تالیفی و ترجمه دانشگاه اراک به چاپ رسیده است

لیست کتاب های چاپ شده به شرح زیر است:

۱-جبر خطی عددی- نوشته: دکترعلی محمد نظری

۲-سالمندی فعال و فعالیت بدنی- دستورالعمل ها، تمرینات کارکردی و توصیه ها: نوشته: دکتر عباس صارمی- دکتر محمد پرستش

۳-ماساژ ورزشی برای مراقبت از آسیب: ترجمه: دکتر شهناز شهرجردی

۴-تجزیه و تحلیل مشاهده ای راه رفتن: نوشته دکتر صفورا قاسمی

شایان ذکر است علاقمندان جهت خریداری کتاب های انتشارات دانشگاه اراک به سایت http://press.araku.ac.ir

آدرس کوتاه :