چاپ 8 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

چاپ 8 جلد کتاب جدید در انتشارات دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،8 جلد کتاب تالیفی و ترجمه دانشگاه اراک به چاپ رسیده است

لیست کتاب های چاپ شده به شرح زیر است:

1-مبانی مدیریت ورزشی، نوشته: دکتر کریم زهره وندیان، زینب مندعلی زاده

2-طراحی سازه ای راه پله های بتن سطح، نوشته: دکتر پویا زکیان

3-چهره اروپا از روم تا اتحادیه: نوشته دکتر ابراهیم آقامحمدی

4-فعالیت بدنی و سلامت باروری: نوشته: دکتر عباس صارمی

5-آثار فلزی دوره اسلامی: ترجمه دکتر محمد افروغ

6-تاریخ دانشگاه اراک: نوشته دکتر ابراهیم اصلانی دکتر فرهاد صبوری فر، دکتر محمد حسن بیگی

7-حرکت شناسی پیشرفته: نوشته دکتر مسعود گلپایگانی 

8-واژه نامه توصیفی فیزیولوژی ورزش و تمرین: ترجمه: دکتر محد پرستش، دکتر عباس صارمی، محمد محمدی، نیلوفر امیدی، دکتر صدیقه السادات حجتی

شایان ذکر است علاقمندان جهت خریداری کتاب های انتشارات دانشگاه اراک به سایت http://press.araku.ac.ir/

آدرس کوتاه :