چهارمین جلسه اندیشکده استان مرکزی بامحوریت آلودگی هوای اراک برگزار شد.

به مناسبت هفته هوای پاک

چهارمین جلسه اندیشکده استان مرکزی بامحوریت آلودگی هوای اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ به مناسبت هفته هوای پاک چهارمین جلسه اندیشکده استان مرکزی بامحوریت آلودگی هوای اراک با حضور یوسفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ، شورای علمی و اعضای کارگروه محیط زیست اندیشکده برگزار شد.

در این نشست دکتر انصاری، رئیس دانشکده کشاورزی ضمن ارائه گزارش به وظایف و ماموریت‌های اندیشکده به وضعیت زیست محیطی کشور ، استان و منابع آلودگی هوای اراک و همچنین نواقص و عوامل عدم اجرای قانون هوای پاک پرداخت.

در این جلسه تهیه و تدوین پروپوزال برنامه کاهش آلودگی هوای اراک با همکاری محیط زیست ، موضوع موارد هزینه‌کرد اصلاح عوارض آلایندگی، تدوین قوانین محلی متناسب با معضلات محیط زیستی و تشکیل کارگروه‌های صنعتی . اجتماعی . اقتصادی .آموزش عالی وبرگزاری نشست‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.