چهارمین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان مرکزی

چهارمین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان مرکزی

چهارمین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان مرکزی به ریاست استاندار محترم تشکیل شد. در این جلسه در مورد هماهنگی های لازم پیرامون اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و آماده سازی بسته های حمایتی از شرکت ها بحث و موارد مورد نیاز تصویب شد.

آدرس کوتاه :