کارمندان نمونه دانشگاه اراک در سال 1400

کارمندان نمونه دانشگاه اراک در سال 1400

آیین نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه اراک با تجلیل از جمعی از اساتید، کارمندان و دانشجویان نمونه دانشگاه اراک همراه شد.
در تصاویر زیر نام و تصویر کارمندان نمونه دانشگاه اراک که از سوی حوزه اداری و مالی دانشگاه معرفی شده اند را مشاهده کنید
.