کارمندان نمونه معرفی می شوند.

کارمندان نمونه معرفی می شوند.

در دومین نشست جلسه بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند که با حضور رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و منابع انسانی وجمعی از مدیران اجرایی برگزار گردید،برگزاری مراسم هفته دولت و روز کارمند مورد بحث و گفتگو قرارگرفت . دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک دراین نشست برانتخاب کارمندان نمونه تاکید نمودند و از مهمترین ملاک کارمندان نمونه را اثر بخشی،رضایت ارباب رجوع ،مسئولیت پذیری عنوان نمودند

در دومین نشست جلسه
بزرگداشت هفته دولت و روز کارمند که با حضور رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و
منابع انسانی وجمعی از مدیران اجرایی برگزار گردید،برگزاری مراسم هفته دولت و روز
کارمند مورد بحث و گفتگو قرارگرفت .

دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک دراین نشست برانتخاب کارمندان نمونه تاکید
نمودند و از مهمترین ملاک کارمندان نمونه را اثر بخشی،رضایت ارباب رجوع ،مسئولیت پذیری
عنوان نمودند