اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کارگاه آشنایی با مدیریت مصرف مواد شوینده و بهداشتی

کارگاه آشنایی با مدیریت مصرف مواد شوینده و بهداشتی

کارگاه آشنایی با مدیریت مصرف مواد شوینده و بهداشتی

کارگاه آشنایی با مدیریت مصرف مواد شوینده و بهداشتی در راستای آشنایی هرچه بیشتر و بهتر همکاران خوابگاهی اعم از سرپرستان خوابگاهها و همکاران اداره خدمات با نحوه استفاده درست و صحیح از مواد شوینده و بهداشتی در خوابگاهها برگزار شد.

در این کارگاه کارشناسان مرکز بهداشت استان و مسئول محترم درمانگاه دانشگاه در خصوص اثرات و عواقب زیانبار مصرف زیاد مواد شوینده و بهداشتی توصیه های لازم و مفیدی را ارائه نمودند که مورد استفاده و استقبال همکاران قرار گرفت . در این کارگاه در خصوص استفاده مطلوب، درست و بهینه از مواد شوینده و حتی آب مصرفی استانداردها و آنالیز مورد نیاز نیز ارائه شد.


دانشکده ها

ویدیو ها