کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد


کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه اراک کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد ویژه تربیت مربیان و معلمان مدارس استان مرکزی توسط مرکز مشاوره دانشگاه اراک با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در طی دو روز در دانشگاه اراک برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه اراک کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد ویژه تربیت مربیان و معلمان مدارس استان مرکزی توسط مرکز مشاوره دانشگاه اراک با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در طی دو روز در دانشگاه اراک برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد

با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه اراک

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص در حیطه پیشگیری از اعتیاد ویژه تربیت مربیان و معلمان مدارس استان مرکزی توسط مرکز مشاوره دانشگاه اراک با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در طی دو روز  در دانشگاه اراک برگزار گردید.

دکترمرضیه السادات سجادی مدیر مرکز مشاوره دانشگاه اراک در این زمینه گفت ؛ معلمان مدارس به عنوان نمایندگانی از  اجتماع که در  ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با کودکان و نوجوانان قرار دارند، در انتقال کودکان و نوجوانان از دامان خانواده به جامعه نقشی بس مهم و تأثیر گذار بر عهده دارند.

مدیر مرکز مشاوره دانشگاه اراک خاطر نشان کردند،آشنایی نوجوانان و جوانان با آسیبهای ناشی از مواد مخدر، اصول و مدلهای نوین پیشگیری از اعتیاد در مدارس و نیز راههای توانمندسازی نوجوانان جهت مقابله با اعتیاد می تواند در تحقق اهداف کلان کشور در جهت مبارزه اجتماعی با مواد مخدر بسیار سودمند واقع گردد.

 دکتر سجادی در پایان افزودند، برگزاری کارگاههایی از این دست نیز گامی در رسیدن به این مهم می باشد.

کد خبر:859-110

16 خرداد ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :