کارگاه آموزشی روش تدریس تعاملی مخصوص اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام

کارگاه آموزشی روش تدریس تعاملی مخصوص اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در ادامه مجموعه کارگاه های آموزشی شیوه های تدریس، اولین جلسه کارگاه آموزشی مختص اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام، با حضور ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و مدیر مرکز یادگیری، آموزش و سنجش (یاس)، صبح روز سوم بهمن ماه در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی برگزار شد.
در این جلسه رییس دانشگاه اراک در خصوص ضرورت تحول در دانشگاه ها، و تغییر رویه و رویکردهای آموزشی دانشگاه، به ایراد سخن پرداخت. ایشان با اشاره به سرعت بالای تغییرات و پیشرفت علم و فناوری، بر نقش محوری دانشگاه ها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اشاره داشتند. دکتر مجتبی ذوالفقاری توجه به ویژگی های مخاطب و بروزرسانی شیوه های تدریس را از جمله نکات مهم و موثر در برنامه تحولی دانشگاه برشمردند.
در ادامه، دکتر مهران شاه منصوری، به بیان تجارب زیسته دانشگاه اراک در اجرای بخشی از ایده ی دانشگاه آینده پرداخته و ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح، به افزایش میزان تعامل و مشارکت دانشگاه در حل مشکلات صنعت، تقویت روحیه امید و خودباوری در دانشجویان، ایجاد زمینه های کارآفرینی و خلق زمینه های تحقیقاتی جدید، و همچنین بازآفرینی مفاهیم علمی، منجر خواهد شد.
در ادامه دکتر باقری و دکتر مرادی به ارایه برنامه ی آتی کارگاه پرداختند

آدرس کوتاه :