کارگاه های تخصصی فرش پل ورود طرح های نوآورانه به بازار داخلی

معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی در دانشگاه اراک:

کارگاه های تخصصی فرش پل ورود طرح های نوآورانه به بازار داخلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ روز پایانی کارگاه تخصصی فرش که در تاریخ 27 خرداد ماه ۹۸ در دانشکده فنی برگزار گردید با استقبال هنرمندان این حوزه رو به رو شد.

دکتر طاهری، سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی  با حضور در این کارگاه ضمن بیان چگونگی برگزاری دوره طراحی فرش و چگونگی اخذ آن توسط این مرکز و همچنین آمادگی مرکزآموزش های آزاد جهت همکاری در زمینه های مختلف با سازمان صنعت،معدن و تجارت و استانداری مرکزی در راستای افزایش ارتباط بین دانشگاه و صنعت فرش، اظهار داشت: این دوره با حضور 24 نفر از فراگیران، بافندگان و طراحان حوزه فرش در مدت 24 ساعت در طی سه روز با هدف برقراری تعامل بین طراحان و تولیدکنندگان صورت گرفت.

همچنین نعمتی مدیر کل دفتر هماهنگی اموراقتصادی و بین المللی استان مرکزی هدف از برگزاری این دوره را جهت افزایش سطح مهارت طراحان فرش دانست و بیان نمود: امیدواریم افرادی که در این دوره آموزش می بینند بتوانند ضمن بهره گیری از این تجربه با برقراری ارتباط با تولیدکنندگان این حوزه طرح هایی را درآینده ارائه دهند که مورد تقاضای بازار جهانی باشد.

همچنین اصغری معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت ضمن تشکر از حضور ریاست محترم دانشگاه اراک در این جلسه  و تلاش های مرکز آموزش آزاد برای برگزاری این دوره اظهار نمود: مرکز آموزش های آزاد دانشگاه که موفق به اخذ این دوره در طی فرآیند مناقصه گردید، توانست این دوره را به خوبی برگزارکند و امید است که شرکت کنندگان در این دوره ضمن رو آوردن به این هنر اصیل ایرانی  بتوانند طرح های نوآورانه خودشان را به بازار داخلی ارائه دهند.

در حاشیه برگزاری این دوره  دکتر مصطفوی، معاون اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس اسبق دانشگاه فنی حرفه ای خواستار شکل گیری ارتباط بین فراگیران این دوره که از گروه های مختلف بافندگان، طراحان  بودند شده و یکی از مزایای این گونه دوره ها را برقراری تعامل مثلث دانشگاه، دولت و تولیدکنندگان دانست.