کاشت نهال توسط اساتید و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی

به مناسبت روز درختکاری

کاشت نهال توسط اساتید و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک به مناسبت  روز درختکاری جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک با حضور در محوطه این دانشکده تعدادی نهال مثمر را غرس کردند.

 

آدرس کوتاه :