کتاب راهنمای جامع دانشگاه اراک منتشر گردید

به همت روابط عمومی دانشگاه و با هدف معرفی واحدها، ظرفیت ها و امکانات دانشگاه؛

کتاب راهنمای جامع دانشگاه اراک منتشر گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کتاب راهنمای جامع دانشگاه اراک به همت روابط عمومی دانشگاه و مساعدت بخش های مختلف دانشگاه در 264 صفحه منتشر گردید.

این کتاب درمدت 3 سال جمع آوری و تالیف و در 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

در این کتاب مجموعه دانشگاه شامل  حوزه ریاست ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، معاونت ها، دانشکده ها، مراکز پژوهشی دانشگاه و برخی از دستاوردهای دانشگاه اراک در عرصه های مختلف معرفی شده است.

                               جهت دریافت فایل کتاب راهنمای دانشگاه اراک اینجا کلیک نمایید.

 

آدرس کوتاه :