کرسی علمی، ترویجی با عنوان "رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود اسلام؛ مقاومت در آستانه مرزها" برگزار شد

کرسی علمی، ترویجی با عنوان "رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود اسلام؛ مقاومت در آستانه مرزها" برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه اراک، کرسی‌ علمی - ترویجی با عنوان "رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود اسلام؛ مقاومت در آستانه مرزها" با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی و چرایی ورود اسلام به ایران در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی برگزار شد.
 این کرسی با حضور دکتر مجید حاجی بابایی عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان ارائه دهنده و دکتر نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر علی حسن‌بیگی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک به عنوان ناقدان و دکتر مرتضی حسنی‌نسب به‌عنوان مدیر جلسه برگزار شد.
دکتر حاجی‌بابایی به‌عنوان ارائه دهنده کرسی، ضمن بیان مقدماتی در مورد موضوع نشست، به این مطلب پرداخت که ایده‌ی مقاومت در آستانه مرزها چطور شکل گرفته است. وی بیان داشت: جنگ وجه غالب نیست و صلح، وجه غالب است، اما شاید این سوال پیش بیاید که وقتی صلح وجه غالب است جنگ‌ها از کجا شکل گرفته‌اند؟ جنگ‌ها در آستانه‌ی مرزها انجام شده‌اند، آستانه‌ی مرز، آستانه‌ی ورود به ایالات است. در آستانه‌ی مرزهای ایالات مقاومت شکل می‌گیرد. اما دیگر در داخل شهرها و مناطق، مقاومت چندانی نیست. دکتر حاجی‌بابایی چهار دلیل برای مقاومت‌نکردن ایرانیان در مقابل حمله اعراب مسلمان برمی‌شمرند: ضعف و انحطاط درونی ساسانیان؛ نزدیکی مسائل و مبانی دین زردشت به آیین اسلام؛ وضعیت رفاهی برتر در دوران اسلامی نسبت به دوران ساسانی؛ و عدم حمایت نظامیان از ساسانیان. همچنین ایرانیان به‌سرعت به آیین اسلام گرویدند.
در ادامه دکتر محمد نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و دکتر حسن بیگی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک به نقد و بررسی نظرات ارائه‌دهنده پرداختند. سپس حاضران در جلسه سؤالات خود را از دکتر حاجی‌بابایی مطرح نمودند. در انتها نیز دکتر حاجی‌بابایی، سؤالات ناقدان و سؤال‌کنندگان را پاسخ داد.