کرسی های آزاد اندیشی محفلی برای هدفمند کردن پژوهش دانشگاه می شود

کرسی های آزاد اندیشی محفلی برای هدفمند کردن پژوهش دانشگاه می شود


در دیداری با نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی و مسئولین دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان رییس کمیته دستگاهی دانشگاه اراک منصوب شد.

دکتر ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک:

کرسی های آزاد اندیشی محفلی برای هدفمند کردن پژوهش دانشگاه می شود

در دیداری با نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی و مسئولین دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان رییس کمیته دستگاهی دانشگاه اراک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، با حضور معاون حمایت و گفتمان سازی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و جمعی از مسئولین نهاد رهبری استان مرکزی و دانشگاه اراک دیداری در خصوص بهبود و هدفمند سازی کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه اراک بحث و گفت و گو شد.

در این دیدار دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک، در تشریح اهمیت کیفی سازی کرسی های آزاد اندیشی دردانشگاه اراک گفت: هر طرح پژوهشی اول به صورت کرسی های نظریه پردازی یا کرسی های ترویجی  ارائه شود و مشخص گردد که آیا موضوع مطرح شده حلال مسائل جامعه است و یا خیر و بعد به عنوان امتیاز پژوهشی در نظر گرفته شود.
وی افزود: در نظر است که تمامی دغدغه های استان مرکزی توسط دانشگاه اراک جمع آوری و دسته بندی شود و در کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در این نشست دکتر مسگر معاون حمایت و گفتمان سازی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی بر سه تحول نگرشی، تحول نهادی و ساختاری و تحول فرآیندی و اجرایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اگر در مسائل اصلی فرهنگی، یک کار تمام عیار قرارگاهی با پشتوانه علم و پژوهش، حوزه و دانشگاه و نیز راهبری دستگاه‌های اجرایی کشور داشته باشیم، بعد از یک مدت محصول این قرارگاه را شاهد خواهیم بود.  بنابراین تا تحول در خود شورای عالی اتفاق نیفتد، در بیرون اتفاقی نمی‌افتد.
در پایان این دیدار، طی حکمی از سوی دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دکتر مجتبی ذوالفقاری به عنوان رییس کمیته دستگاهی دانشگاه اراک منصوب شد.
 ارائه برنامه های اجرایی مراکز علمی در جهت برگزاری کرسی ها
 تدوین سیاست های تشویقی برای ترویج کرسی ها
تصویب بودجه سالانه برای برگزاری کرسی ها
راه اندازی کارگروه ها یا کمیته های تخصصی در دانشکده ها یا پژوهشکده ها برای برگزاری کرسی ها
خلاصه ای از وظایف کمیته های دستگاهی می باشد.

آدرس کوتاه :