کسب رتبه اول کشوری دانشگاه اراک جهت مدیریت اجرای طرح دوره دانش افزایی

کسب رتبه اول کشوری دانشگاه اراک جهت مدیریت اجرای طرح دوره دانش افزایی

دانشگاه اراک حائز رتبه اول کشوری در بین دانشگاهها تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،و رتبه اول در بین دانشگاههای استان شده است

کسب رتبه اول کشوری دانشگاه اراک جهت مدیریت اجرای طرح دوره دانش افزایی

 

بر اساس گزارش معاونت فرهنگی و سیاسی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در ارزشیابی های صورتگرفته درزمینه دوره دانش افزایی تابستان سال 1393 ،دانشگاه اراک حائز رتبه اول کشوری در بین دانشگاهها تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،و رتبه اول در بین دانشگاههای استان شده است .

این موفقیت ارزشمند را، به جهت تلاشهای ارزنده همکاران گرامی در ارتقاء بصیرت و معرفت دینی به مسئول محترم دفتر نهاد معظم رهبری در دانشگاه اراک ،معاون محترم آموزشی ،دبیر محترم هم اندیشی اساتید و سایر دست اندرکاران تبریک  و تهنیت عرض نموده و توفیقات بیشترشما را  از خداوند منان خواستاریم.

کد خبر :805-110

17 فروردین ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :