کسب رتبه های برتر کشوری در بیست و ششمین المپیاد علمی-دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه اراک

کسب رتبه های برتر کشوری در بیست و ششمین المپیاد علمی-دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه اراک

دانشجویان دانشگاه اراک در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی-دانشجویی کشوری در سال ۱۴۰۰موفق به کسب رتبه های برتر شدند. در این مرحله از المپیاد آقای علیرضا حق شناس نصرآبادی موفق به کسب رتبه ۴در رشته مهندسی صنایع، سرکار خانم مریم مرادی موفق به کسب رتبه ۱۰ در رشته حقوق و آقای عرفان زارعی موفق به کسب رتبه ۱۳ در رشته مهندسی برق در مرحله کشوری شدند.

 
آدرس کوتاه :