کسب عنوان «مرکز مشاوره دانشجویی برتر کشور» توسط مرکز مشاوره دانشگاه اراک

کسب عنوان «مرکز مشاوره دانشجویی برتر کشور» توسط مرکز مشاوره دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، سی و دومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسرکشور به میزبانی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به صورت حضوری و مجازی در روز سه شنبه مورخه  ۱۸ خرداد ماه  ۱۴۰۰ در این دفتر برگزارشد .
در این نشست که با حضور آقای دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و آقای دکتر محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل سازمان برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالیت‌های مراکز مشاوره دانشگاه‌ها به پاس خدمات روانی و اجتماعی آنها در دوره کرونا، مرکز مشاوره دانشگاه اراک از سوی این دفتر در سال ۱۳۹۹ موفق به کسب عنوان "مرکز مشاوره برتر" کشوری برگزیده شد.
گفتنی است از سال جاری به مراکز مشاوره برتر کشوری نشان حامی اعطا می شود.

 

آدرس کوتاه :