کسب مدال برنز رقابت های کاراته المپیاد ورزشی دانشجویان توسط دانشگاه اراک

کسب مدال برنز رقابت های کاراته المپیاد ورزشی دانشجویان توسط دانشگاه اراک

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ ریحانه سادات حسینی در شانزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در رشته کاراته مقام سوم را به دست آورد 
مسابقات روز اول کاراته‌ی دانشجویان المپیاد ورزشی دانشجویان دختر در سالن ژیمنازیوم دانشگاه تبریز برگزار شد.
در این رقابت ها، سرکار خانم ریحانه سادات حسینی از دانشگاه اراک تحت هدایت خانم نجفی، در ماده کمیته وزن ۵۵-  مدال برنز رقابت هارا از آن خود کرد.
روز اول مسابقات کاراته در ماده‌های کمیته‌ی انفرادی و تیمی و دو وزن اول برگزار شد
مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه تبریز ۱۹ تیر ماه آغاز شده و لغایت ۵ مرداد ماه در دو بخش دختران و پسران ادامه خواهد داشت.