اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کسب مقام دوم تیم کاراته دختران دانشگاه اراک در مسابقات ورزشی منطقه 4 کشور

کسب مقام دوم تیم کاراته دختران دانشگاه اراک در مسابقات ورزشی منطقه 4 کشور

تیم کاراته دختران دانشگاه اراک در مسابقات ورزشی منطقه چهار موفق به کسب مقام شد.

افراد ذیل موفق به کسب مقام در مسابقات دانشجویان منطقه چهار کشور شدند.

مقام اول کومیته توسط خانم ها ریحانه فتحی و مریم جهانبانی

مقام اول کاتا انفرادی توسط خانم سمانه حسین آبادی در رنده رنگی

مقام دوم  کومیته توسط خانم ها هانیه گودرزی و محدثه معصومی نژاد

مقام سوم کاتا انفرادی توسط خانم مائده هاشمی در رنده قهوه ای _مشکی

مقام سوم کاتا تیمی توسط خانم ها هانیه گودرزی ، مائده هاشمی ، محدثه معصومی نژاد

کسب مقام دوم تیم کاراته دختران دانشگاه اراک


دانشکده ها

ویدیو ها