اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کسب مقام دوم کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه اراک

کسب مقام دوم کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه اراک

دانشجویان دانشگاه اراک توانستند مقام دوم کشتی آزاد و فرنگی را در مسابقات منطقه ای که در اصفهان برگزار شد کسب نمایند. روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به این ورزشکاران اسامی این عزیزان را به شرح ذیل اعلام می دارد.

آقایان: سلمان ریاضیان و محسن دستجانی مقام اول آزاد

آقایان : ایمان حاجیوند و علی اکبر فریدونی مقام دوم فرنگی

آقایان: شاهین نجارزاده، حسین ساقی نوش، امید صفری مقام های سوم فرنگی

آقایان: حمید حسینجانی ، مجید مهدوی و ابوالفضل رمضی مقام های سوم

مربی: آقای احمد پورجعفری

سرپرست : آقای محمد قاسم حاجی آبادی


دانشکده ها

ویدیو ها