کسب مقام سوم تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک در مسابقه شناسایی هسته های فناور

کسب مقام سوم تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک در مسابقه شناسایی هسته های فناور


شرکت دانش بنیان فراز اندیشه فاتک مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه اراک موفق به کسب مقام سوم در مسابقه شناسایی هسته های فناور شد.

کسب مقام سوم تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک در مسابقه شناسایی هسته های فناور

شرکت دانش بنیان فراز اندیشه فاتک مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه اراک موفق به کسب مقام سوم در مسابقه شناسایی هسته های فناور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛شرکت دانش بنیان فراز اندیشه فاتک متشکل از دکتر محمد ولاشجردی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی و دکتر میثم سلیمانی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی  به عنوان راهبران تیم و حسین مهرزاده و کسری کاشی و محدثه کندی از دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی و اعضای تیم موفق به کسب مقام سوم  در  مسابقه شناسایی هسته های فناور شدند.
 مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت  به منظور رصد و شناسایی ظرفیت تیم‌های تحقیقاتی مستعد و طرح‌های نوآورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برگزار می شود.


صرفه اقتصادی و ارز آوری ویژگی این طرح تحقیقاتی است


طرح  پژوهشی تیم تحقیقاتی فراز اندیشه فاتک با عنوان تولید کاربید بور در دمای پایین با کمک نمک مذاب است و با توجه به این موضوع که کشور ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دیرگداز در منطقه است استفاده از کاربید بور به منظور افزایش عمر و کارکرد دیرگدازها موجب صرفه اقتصادی و ارزآوری فراوان  می شود.


بر این اساس، داوری‌ این مسابقه با رویکرد سنجش برتری و توانمندی تیم و طرح ارائه شده در راستای تجاری‌سازی صورت گرفت و نظرات و امتیازات داوران حاضر در جلسه از طریق فرم‌های ارزیابی اخذ شد.سپس نتایج داوری‌ها و امتیازات ارائه شده توسط کار گروه تخصصی ستاد مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. به تیم‌های برگزیده گرنت حمایتی از سوی ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت تعلق می‌گیرد. این گرنت حمایتی به منظور تجاری‌سازی و در ازای تولید محصول مشخص به صاحبان طرح‌ها اعطاء خواهد شد.

 

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت ارزنده را به تیم تحقیقاتی این پروژه تبریک می گوید و از خداوند منان توفیقات روزافزون را برایشان خواهان است.

آدرس کوتاه :