کسب مقام سوم کشوری همیاران سلامت روان دانشگاه اراک

کسب مقام سوم کشوری همیاران سلامت روان دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کانون همیاران سلامت دانشگاه اراک موفق به کسب مقام سوم کشوری در همایش کانون همیاران سلامت روان در اصفهان نائل آمده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به دانشگاهیان دانشگاه اراک به خصوص کانون همیاران سلامت روان دانشگاه اراک  تبریک عرض می نماید.

 

آدرس کوتاه :