کسب مقام قهرمانی کارکنان دانشگاه اراک در مسابقات شطرنج استان مرکزی

کسب مقام قهرمانی کارکنان دانشگاه اراک در مسابقات شطرنج استان مرکزی


کسب دو عنوان تیمی و یک عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی شطرنج کارکنان دانشگاه های استان که از تاریخ 25/9/94 لغایت 27/9/94 در محل خانه شطرنج به میزبانی هیأت شطرنج استان برگزار گردید را خدمت ...

کسب مقام قهرمانی کارکنان دانشگاه اراک در مسابقات شطرنج استان مرکزی

کسب دو عنوان تیمی و یک عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی شطرنج کارکنان دانشگاه های استان که از تاریخ 25/9/94 لغایت 27/9/94 در محل خانه شطرنج به میزبانی هیأت شطرنج استان برگزار گردید را خدمت ...

کسب دو عنوان تیمی و یک عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی شطرنج کارکنان دانشگاه های استان که از تاریخ 25/9/94 لغایت 27/9/94 در محل خانه شطرنج به میزبانی هیأت شطرنج استان برگزار گردید  را خدمت دانشگاهیان و مسئولین محترم بویژه شرکت کنندگان گرامی تبریک عرض می نماییم.

کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی توسط آقایان:

1-  سعید احدی

2 علی شریفی

3- هادی حمزه لوئیان

4- مهدی پژوهان

5- فرهنگ سیف علیان

کسب عنوان چهارمی تیمی توسط آقایان:

1- ناصر بهرمیان

2- حاجی رضا خدابخشی

3- مهدی قمی

4- امیر عباس خدابخشی

ضمناً‌ یک عنوان قهرمانی در میز 3 توسط  آقای مهدی قمی کسب گردید.

لازم به ذکر است که در این دوره مسابقات تعداد 7 تیم از دانشگاه های استان حضور داشتند.

آدرس کوتاه :