کسب مقام کارشناسان فرهنگی دانشگاه در جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور

کسب مقام کارشناسان فرهنگی دانشگاه در جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور


کسب مقام کارشناسان فرهنگی دانشگاه در جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور کسب مقام دوم در بخش عکس توسط آقای مجید دوست محمدی و مقام چهارم توسط پیمان محمدی (ازکارشناس فرهنگی دانشگاه اراک) را در دومین..

کسب مقام کارشناسان فرهنگی دانشگاه در جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور

کسب مقام کارشناسان فرهنگی دانشگاه در جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور کسب مقام دوم در بخش عکس توسط آقای مجید دوست محمدی و مقام چهارم توسط پیمان محمدی (ازکارشناس فرهنگی دانشگاه اراک) را در دومین..

کسب مقام کارشناسان فرهنگی دانشگاه در جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای کشور

کسب مقام دوم در بخش عکس توسط آقای مجید دوست محمدی  و مقام چهارم توسط پیمان محمدی (ازکارشناس فرهنگی دانشگاه اراک) را در دومین جشنواره فرهنگی هنری دانشگاههای کشور به جامعه دانشگاهیان دانشگاه اراک تبریک عرض می نماییم.

دومین جشنواره فرهنگی و هنری با حضور هنرمندانی از 95 دانشگاه کشور در تاریخ 15 لغایت 17 دیماه 1394 به میزبانی وزارت علوم تحقیقات در مجتمع عصر انقلاب برگزار شد. که در بخش عکس با مجموع  امتیازات کسب شده (برای 5 اثر از یک هنرمند) مقام دومی به نماینده دانشگاه اراک رسید.

متن لوح تقدیر

آدرس کوتاه :