اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کسب کرسی پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط دکتر داریوش خواجوی

کسب کرسی پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط دکتر داریوش خواجوی

دکتر داریوش خواجوی مدیر محترم گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اراک در فراخوان اعطای کرسی پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1395 شرکت نموده و موفق به کسب این کرسی شده اند.

روابط عمومی دانشگاه اراک به نوبه ی خود این موفقیت ارزشمند را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض نموده و خواستار استمرار این گونه موفقیتها و پیشرفتها در زمینه علمی و پژوهشی در سطح دانشگاه می باشد.


دانشکده ها

ویدیو ها