اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کشت کاهو به روش هیدروپونیک لوله ای در گلخانه دانشکده کشاورزی

کشت کاهو به روش هیدروپونیک لوله ای در گلخانه دانشکده کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کشت کاهو به روش هیدروپونیک لوله ای برای اولین بار در دانشکده ی کشاورزی انجام شد. در این روش گیاه در خاک کاشته نمی شود و مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق محلول غذایی در اختیار ریشه ها قرار می گیرد .برای استوار قرار گرفتن گیاه از روش ها و بسترهای مختلفی استفاده می شود.
در روش کشت لوله ای جریان باریکی از آب و مواد غذایی درون یک سری لوله افقی که به عنوان محیط کشت استفاده شده اند حرکت دارد و به دلیل جا به جایی مداوم، محلول سرشار از اکسیژن است و در نتیجه بهبود تهویه، محصول مرغوبی تولید می شود. در این روش هزینه نصب و راه اندازی پایین بوده و کاربری سیستم آسان است و در عین حال از فضای موجود استفاده حداکثری خواهد شد.
همچنین باعث افزایش نسبت سطح به حجم محلول شده و از غوطه وری ریشه ها در محل جلوگیری می کند و ریشه های گیاه به منابع کافی آب و اکسیژن و مواد غذایی دسترسی دارند.با این روش می توان سبزیجات برگی مثل کاهو، اسفناج، ریحان و ... را در شرایط مختلف و فضاهای کوچک تولید نمود.


دانشکده ها

ویدیو ها