کنکور سراسری سال 1399 به ایستگاه سوم رسید/گزارش تصویری

کنکور سراسری سال 1399 به ایستگاه سوم رسید/گزارش تصویری


سومین روز از کنکور سراسری سال 1399 با رقابت داوطلبان گروه آزمایش علوم تجربی به پایان رسید.

کنکور سراسری سال 1399 به ایستگاه سوم رسید/گزارش تصویری

سومین روز از کنکور سراسری سال 1399 با رقابت داوطلبان گروه آزمایش علوم تجربی به پایان رسید.
آدرس کوتاه :