اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کوهروی دانشجویان پسر دانشگاه

کوهروی دانشجویان پسر دانشگاه

کوهروی  دانشجویان پسر دانشگاه

روز جمعه مورخ 3/2/95 برنامه کوهروی  دانشجویان پسر دانشگاه با برنامه های مفرح و صعود به کوه مودر انجام گردید که شایان ذکر است  حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدی در این جمع ، پا به پای دانشجویان  باعث دلگرمی، شور و هیجان  هرچه بیشتر در بین شرکت کنندگان  گردید.

ضمن تشکر و قدردانی از استقبال و حمایت ریاست محترم دانشگاه از اینگونه  برنامه های ورزشی باستحضار می رساند که کوهروی به سایر کوههای زیبا و دیدنی استان بطور منظم و مداوم ادامه خواهد داشت.


دانشکده ها

ویدیو ها