اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کوهروی دختران و پسران اردیبهشت سال 1395

کوهروی دختران و پسران اردیبهشت سال 1395

کوهروی دانشجویان دختر دانشگاه

روز پنجشنبه مورخ 1395/02/10 برنامه کوهروی دانشجویان دختر دانشگاه با تعداد 40 دانشجو و روز جمعه مورخ 1395/02/10 کوهروی دانشجویان پسر دانشگاه (تعداد 28 دانشجو) با برنامه‌های مفرح و صعود به کوه مُودر انجام شد.
شایان ذکر است در کوهروی دانشجویان دختر در روز پنجشنبه حضور معاونت محترم دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر بهرامی در این جمع و پا به پای دانشجویان باعث دلگرمی و شور و هیجان هرچه بیشتر در بین شرکت کنندگان گردید.

ضمن تشکر و قدردانی از استقبال و حمایت معاونت محترم دانشجویی دانشگاه از اینگونه برنامه‌های ورزشی، به استحضار می‌رساند که کوهروی به سایر کوههای زیبا و دیدنی استان بطور منظم و مداوم ادامه خواهد داشت.

 

کوهروی  دانشجویان پسر دانشگاه

روز جمعه مورخ 3/2/95 برنامه کوهروی  دانشجویان پسر دانشگاه با برنامه های مفرح و صعود به کوه مودر انجام گردید که شایان ذکر است  حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدی در این جمع و پا به پای دانشجویان  باعث دلگرمی، شور و هیجان  هرچه بیشتر در بین شرکت کنندگان  گردید.

ضمن تشکر و قدردانی از استقبال و حمایت ریاست محترم دانشگاه از اینگونه  برنامه های ورزشی باستحضار می رساند که کوهروی به سایر کوههای زیبا و دیدنی استان بطور منظم و مداوم ادامه خواهد داشت.

 

برای مشاهده عکسها کلیک فرمایید


دانشکده ها

ویدیو ها