اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

کیفیت مقالات 2015 دانشگاه اراک

کیفیت مقالات 2015 دانشگاه اراک

کیفیت مقالات 2015 دانشگاه اراک

به گزارش معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اراک بر اساس بررسی های صورت گرفته در این معاونت، 16درصد مقالات ISI منتشر شده دانشگاه اراک در سال 2015، نشریات 25% بالای لیست JCR قرار دارند و همچنین 57 درصد مقالات منتشره دانشگاه اراک در سال 2015 در نشریات با کیفیت (Q1 و Q2) پایگاه SJR به چاپ رسیده اند. این مهم بیانگر ارتقائ کمی و در عین حال کیفی فعالیتهای همکاران دانشگاه در تولید علم می باشد. دکتر فضلعلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران عضو هیات علمی و کارکنان دانشگاه که علی رغم کمبود امکانات چنین دستاوردی را ایجاد کرده اند ابراز امیداوری نمودند که شاهد موفقیت بیشتر و روزافزون دانشگاه اراک در این حوزه ها باشیم. روابط عمومی دانشگاه نیز این موفقیت را به تمامی همکاران و دانشگاهیان محترم تبریک و تهنیت عرض می نماید.


دانشکده ها

ویدیو ها