گامی استوار در مسیر بین‌المللی شدن دانشگاه اراک

گامی استوار در مسیر بین‌المللی شدن دانشگاه اراک


مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبان(آزفا) مجوز تأسیس دریافت کرد.

گامی استوار در مسیر بین‌المللی شدن دانشگاه اراک

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبان(آزفا) مجوز تأسیس دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر محمد یحیایی رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین ‌المللِ دانشگاه در خصوص اخذ مجوز مرکزآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان هادر دانشگاه اراک گفت :در راستای ادامۀ مسیرِ بین‌المللی‌سازی دانشگاه اراک و پذیرش دانشجویان خارجی، راه‌اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان(آزفا) به عنوان یکی از اهداف مهم دانشگاه اراک مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.

وی گفت:با توجه به دشواری‌های اخذ این مجوز از سوی وزارت علوم و تعداد محدود این مراکز در سطح کشور، با تعاملات و رای‌زنی‌های گسترده و بسترسازی‌های مناسب در این زمینه؛ مجوز راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان(آزفا)، در مهرماه سال جاری از سوی مدیر کل امور دانشجویان بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دانشگاه اراک اعطا شد و اکنون دانشگاه اراک در زمرۀ دانشگاه‌هایی قرار گرفت که مجوز تأسیس مرکز آزفا برای آن‌ها صادر گردیده است.

دکتر یحیایی افزود:با توجه به سیاست‌های لازم‌الاجرا در خصوص گسترش زبان فارسی در سطح همۀ کشورهای منطقه و جهان، دانشگاه اراک با تأسیس و گسترش این مرکز، می‌تواند به یکی از محورهای اصلی جذب و آموزش زبان فارسی به اتباع خارجی و دانشجویان بین‌المللی در سطح کشور تبدیل گردد.

آدرس کوتاه :