گزارشی از عملکرد فعالیت های مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اراک در سال 98

گزارشی از عملکرد فعالیت های مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اراک در سال 98

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آموزش های آزاد با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد. گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اراک نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این مورد به خوبی عمل کرده است. گزارش زیر شرح مختصری از فعالیت های مرکز آموزش آزاد و مجازی دانشگاه اراک در سال 98 می باشد:

/documents/165747/0/990115.pdf

 

 

آدرس کوتاه :