گزارش بیشترین تعداد مقاله ی چاپ شده از آغاز سال 2019 توسط اساتید دانشگاه اراک

گزارش بیشترین تعداد مقاله ی چاپ شده از آغاز سال 2019 توسط اساتید دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک به نقل از مدیریت امور پژوهشی دانشگاه؛ از ابتدای سال 2019 تا کنون  بر اساس تعداد مستندهای ظاهر شده در گوگل اسکالر، جناب آقای دکتر منصور قربانپور از گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و محیط زیست با 25 مقاله، جناب آقای دکتر علی خدیوی خوب از گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و محیط زیست با 22 مقاله و جناب آقای دکتر حمیدرضا سنایی پور از گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی با 11 مقاله، در صدر قرار گرفته اند.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را تبریک عرض می نماید و استمرار تلاش ها وکوشش های این عزیزان را در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه از خداوند منان خواستار است.

 

آدرس کوتاه :