گزارش تصویری از بازدید مسئولین دانشگاه و خیرین از خوابگاههای دانشجوئی بمناسبت هفته خوابگاهها

گزارش تصویری از بازدید مسئولین دانشگاه و خیرین از خوابگاههای دانشجوئی بمناسبت هفته خوابگاهها

جهت مشاهده کلیک فرمائید.
آدرس کوتاه :