گزارش عملکرد اداره حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

گزارش عملکرد اداره حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

از آن رو که ایجاد، تقویت و ارتقاء جایگاه واحد حقوقی به لحاظ نقش آن در صیانت از حقوق و منافع سازمان متبوع و کاهش هزینه­های احتمالی همواره مورد تأکید هر سازمانی بوده و از مولفه­های بسیار مهم «استقلال دانشگاه» (University Autonomy) محسوب می­شود و از موجبات ارتقاء ضریب اطمینان و امنیت امور، تصمیمات، توافقات و ارتباطات درون سازمانی و فراسازمانی می­باشد؛ گسترش و بهبود عملکرد واحد حقوقی متناسب با توسعه و گسترش فعالیتهای دانشگاه اراک در دستور کار قرار داده شد تا با ساختاری متشکل و شرح وظایفی مشخص بتوان در انجام و هدایت صحیح امور در کنار سایر واحدهای سازمانی دانشگاه مؤثر و به عنوان یکی از بازوهای توانمند معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی علاوه بر پیگیری و رسیدگی به پرونده­ها و مسائل حقوقی با انجام اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش بروز اختلافات و ادعاهای حقوقی و پیامدهای ناشی از آنها و هدررفت نیرو و توان مالی و مدیریتی سازمان شود و بیش از پیش ساختار و روند صحیح اجرایی سازمان را ارتقاء و تقویت نماید. در این راستا نظر به حجم، تنوع و دامنۀ گسترده مسائل حقوقی در حوزه­های مختلف اعم از دعاوی، قراردادها، توافقات، املاک و تعهدات، مناقصه و مزایده همزمان با توسعه وگسترش فعالیتها و ارتباطات سازمانی دانشگاه و همچنین حساسیت و اهمیت این­گونه مسائل در پیشبرد دقیق­تر امور و انجام وظایف محوله، لزوم تقویت واحد حقوقی به نحو منسجم و متمرکز در ساختار سازمانی دانشگاه به منظور بررسی، پیگیری و رسیدگی به امور مرتبط به طور تخصصی و پیوسته یک امر ضروری و لازم می­باشد، لذا ساختاری متناسب با توجه به شرح وظایف برای دفتر حقوقی در نظر گرفته شده است.

مهمترین اقدامات و برنامه­های عملیاتی اداره حقوقی دانشگاه اراک به شرح ذیل است:

1- تدوین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت منطبق با چشم­انداز و برنامه‌های راهبردی دانشگاه

2- بهینه­سازی زیرساخت‌های تشکیلاتی اداره حقوقی (تنظیم نمودار تشکیلاتی اداره با توجه به نیازها و مطابقت نمودار تنظیمی با چارت تشکیلاتی دانشگاه)

3- توسعه و تجهیز و به‌روزرسانی امکانات فیزیکی

4- توسعه و تجهیز و به روزرسانی کتب و نرم‌افزارهای اداره حقوقی (همچون تجهیز اداره حقوقی به سیستم نرم­افزاری اتوماسیون حقوقی)

5- توانمند­سازی علمی کارشناسان اداره حقوقی به منظور افزایش کارایی و اثربخشی

6- افزایش سطح دانش حقوقی کارکنان دانشگاه (هیات علمی یا غیر هیات علمی)

7- جمع‌آوری و ساماندهی مقررات و مصوبات و ضوابط داخلی دانشگاه به منظور اطلاع­رسانی صحیح و تسهیل دسترسی و استفاده کاربران

8- تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی قوانین و مقررات حقوقی در ارتباط با دانشگاه

9- مستندسازی و تحدید حدود املاک دانشگاه

10- ایجاد زمینه مناسب به منظور راه­اندازی کلینیک حقوقی با هدف ارائه خدمات حقوقی

11- افزایش تعامل و همکاری با دفاتر حقوقی دانشگاه­ها و مراجع قضایی

12- افزایش میزان موفقیت­های دانشگاه در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری (در 100% دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و اکثر دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دانشگاه حاکم دعوی بوده و عملکرد اداره حقوقی در این حوزه بسیار موفقیت آمیز بوده است).

13- حضور فعال در نشستهای سالانه مدیران دفاتر حقوقی دانشگاهها

14- تدوین دستورالعمل تشکیل دبیرخانه کمیسیون معاملات

15- تشکیل شورای حقوقی دانشگاه و مشورت با اساتید خِبره حقوق و وکلای برجسته