یک عضو هیات علمی دانشگاه اراک عضو انجمن جهانی زئولیت طبیعی (INZA) شد.

یک عضو هیات علمی دانشگاه اراک عضو انجمن جهانی زئولیت طبیعی (INZA) شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، و به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری، انجمن جهانی زئولیت طبیعی دکتر مژگان زنده دل را به دلیل مشارکت‌های علمی بسیار مهم ایشان در زمینه زئولیت به مدت 8 سال به عنوان عضو رسمی این انجمن انتخاب نمود. شایان ذکر است ایشان اولین دانشمند از ایران هستند که به عنوان یکی از هشت عضو شورای اصلی این انجمن قرار می‌گیرند.