۹ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در میان دو درصد دانشمند برتر جهان جای گرفتند

۹ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در میان دو درصد دانشمند برتر جهان جای گرفتند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، "بر اساس مقاله ای که توسط اعضاء هیأت علمی بخش علم سنجی دانشگاه استنفورد در ‍ژورنال PLOS Biology به چاپ رسیده است، از  شاخصی ترکیبی بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد استنادات، h-index ، hm-index  و میزان خوداستنادی برای رنک محققین در حوزه های موضوعی تخصصی 176 گانه استفاده کرده اند،که ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲% برتر حوزه‌های علمی، از میان هشت میلیون دانشمند، شناسایی و معرفی شدند. از این میان نام نه عضو هیات علمی دانشگاه اراک در این فهرست قرار گرفتند.
 
در رده ی کل مقالات (Long term)، نام دکترخلیل فقیهی، دکتر علی خدیوی و دکتر منصور قربانپور در لیست آمده است و در رده ی مقالات سال 2020 (Short term) نام دکتر علی خدیوی و دکتر منصور قربانپور، دکتر محمدیاسر معصومی، دکتر حامد صفی خانی، دکتر سید محسن حسینی، دکتر سعید سلیمانی و خانم دکتر مهرناز حاتمی و دکتر حمید رضا روستا گزارش شده است.
 
لازم به ذکر است که در فهرست دانشمندان دو درصدبرتر جهان در لیست بازه زمانی طولانی مدت ۶۴۵ پژوهشگر و در لیست بازه یک ساله ۱۷۰۱ پژوهشگر از ایران قرار دارند."