(اطلاعیه) دومین شماره نشریه پژواک فرهنگ منتشر شد

(اطلاعیه) دومین شماره نشریه پژواک فرهنگ منتشر شد

نشریه پژواک فرهنگ منتشر گردید

نشریه پژواک فرهنگ منتشر گردید

شماره دوم نشریه «پژواک فرهنگ» (بهار 1394) با بخشهای مختلف در حوزه فرهنگی دانشگاه منتشر گردید. در این شماره می خوانیم: مصاحبه با آقای دکتر نشوادیان استاد پیشکسوت دانشگاه اراک، دانشگاه من (مصاحبه با خانم دکتر اخوان ملایری)، سبک زندگی اسلامی؛ چیستی و ویژگی ها، ارزشهای فرهنگی اسلام از دیدگاه نهج البلاغه، مدرنیته و هویت اجتماعی، آسیب شناسی فضای مجازی، رهبری اخلاقی، گزارش کرسی آزاد اندیشی، اخبار فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در سه ماه پایانی سال 1393 و....

    «پژواک فرهنگ» نشریه ای خبری- تحلیلی در حوزه فرهنگی است که به همت مدیریت اجتماعی دانشگاه و به صورت گاهنامه منتشر می شود. لازم به یادآوری است که اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، آخرین دیدگاههای فرهنگی خود را در قالب مقالات علمی در این نشریه انعکاس می دهند.  

آدرس کوتاه :