"میز ارتباطات مردمی ویژه سفر رئیس جمهور" در دانشگاه اراک

"میز ارتباطات مردمی ویژه سفر رئیس جمهور" در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ میز ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری وی‍ژه وزارت عتف در دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک برپا شد و افراد با مراجعه و تکمیل فرم ارائه درخواست به معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (نماینده تام الاختیار وزیر علوم) ارجاع و پس از بررسی موضوع توسط ایشان به روسای دانشگاه های استان مستقر در میز مذکور ارجاع داده شده و در نهایت در سامانه   111.irجهت پیگیری های بعدی قرار  گرفت.

لازم به توضیح است با بررسی های انجام شده تعداد مراجعات در سفرهای 30و31 تیرماه 140 نفر که اغلب موضوعات درخواست ها در خصوص نقل و انتقال دانشجویان، ‌تبدیل وضعیت استخدامی و درخواست کار اعلام گردید.

 

آدرس کوتاه :