3 رشته تحصیلی به دانشگاه اراک اضافه شد

3 رشته تحصیلی به دانشگاه اراک اضافه شد


رئیس دانشگاه اراک از اضافه شدن 2 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف در این دانشگاه خبر داد

3 رشته تحصیلی به دانشگاه اراک اضافه شد

رئیس دانشگاه اراک از اضافه شدن 2 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف در این دانشگاه خبر داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر ذوالفقاری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت:3 رشته جدید به همت معاونت آموزشی دانشگاه اراک در مقاطع ارشد و دکتری به مجموع رشته های تحصیلی دانشگاه اراک اضافه شد.

وی تصریح کرد: رشته نانو شیمی و گرایش طراحی کاربردی(رشته مکانیک) در مقطع دکتری و رشته بیوانفورماتیک در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های تصویب شده در سال 1403 است که توسط گسترش آموزش عالی به رشته های دانشگاه اراک اضافه شد

 

آدرس کوتاه :