8 رشته تحصیلی به دانشگاه اراک اضافه شد

8 رشته تحصیلی به دانشگاه اراک اضافه شد


رئیس دانشگاه اراک از اضافه شدن 8 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف در این دانشگاه خبر داد

8 رشته تحصیلی به دانشگاه اراک اضافه شد

رئیس دانشگاه اراک از اضافه شدن 8 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف در این دانشگاه خبر داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر ذوالفقاری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: 8 رشته جدید به همت معاونت آموزشی دانشگاه اراک در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری به مجموع رشته های تحصیلی دانشگاه اراک اضافه شد.

وی تصریح کرد: رشته های تصویب شده در سال 1402 توسط گسترش آموزش عالی در مقطع دکتری رشته علوم دامی، گرایش تغذیه دام، رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی، رشته مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی در رشته علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت و در مقطع کارشناسی رشته حسابداری به رشته های دانشگاه اراک اضافه شد

آدرس کوتاه :