اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها
« بازگشت

ثبت چهارمین شرکت دانش بنیان دانشگاه اراک

ثبت چهارمین شرکت دانش بنیان دانشگاه اراک

شرکت روئین حرارت رئوف به مدیریت آقای دکتر مهدی رئوفی، از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری عنوان دانش بنیان اخذ نمود. در جلسه 19/10/94 کار گروه تشخیص صلاحیت و ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، پرونده شرکت روئین حرارت رئوف به مدیریت جناب آقای دکتر مهدی رئوفی با موضوع سخت کاری سطحی به روش نیتروژن دهی پلاسمایی موفق به اخذ عنوان دانش بنیان شد. یکی از روش های سخت کاری سطحی نیتروژن دهی می باشد که از محیط پلاسما برای نفوذ اتم های نیتروژن به سطح قطعات فولادی استفاده می شود، که در اثر آن با تشکیل لایه های نیتریدی خواص سطحی قطعات از قبیل سختی، مقاومت سایشی، مقاومت خوردگی و مقاومت خستگی بهبود چشم گیری می یابد. تکنولوژی مذکور عمر قالب های فلزی و صنعتی را بیش از 5 برابر افزایش داده که صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها  برای صنایع به دنبال دارد.


دانشکده ها

ویدیو ها