حضور متولیان دولتی و خصوصی در حوزه معدن در استان مرکزی جهت استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی دانشگاه ارا‌ک

حضور متولیان دولتی و خصوصی در حوزه معدن در استان مرکزی جهت استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی دانشگاه ارا‌ک

متولیان دولتی و خصوصی معدن جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه های دانشگاه اراک ، از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بازدید کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، با حضور متولیان دولتی و خصوصی معدن معاونت معدن سازمان صمت استان مرکزی به همراه اعضای هیات مدیره نظام مهندسی معدنی استان و اعضای خانه معدن استان مرکزی نشستی در راستای  بررسی ظرفیت های آزمایشگاه مرکزی در راستای مساعدت به بهره گیری از معادن استان مرکزی برگزار شد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است وجود آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار در ضمن این آزمایشگاه، امکانات و تجهیزات آزمایشگاه را منحصر به فرد ساخته است چراکه در کشور مشابه ندارد و از این رو می تواند کمک شایانی را در راستای شناسایی مواد و استفاده بهینه از معادن غنی استان مرکزی را ارائه نماید.
در این نشست معاونت معدن سازمان صمت استان مرکزی پس از بازدید از ظرفیت های دانشگاه اراک، تاکید بر همکاری همه جانبه جهت انجام مطالعه و پژوهش با استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی و توان علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اراک نمود.

آدرس کوتاه :