« بازگشت

آیین کاشت نهال در دانشگاه‌ اراک برگزار گردید.

آیین کاشت نهال در دانشگاه‌ اراک برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک مراسم کاشت نهال روز چهارشنبه 16 اسفندماه مقارن با هفته منابع طبیعی درمحوطه پردیس دانشگاه مقابل خوابگاه دانشجویی و ساختمان دانشکده علوم ورزشی با حضور رئیس دانشگاه اراک ، مدیر عامل شرکت گداختار و جمعی از دانشجویان برگزار  شد.

مطابق با رسم هر ساله، در روز درختکاری دانشجویان با کاشت نهال در اماکن مختلف در توسعه فضای سبز مشارکت کرده و در آستانه بهار و سال نو، طراوت و نفسی تازه به طبیعت می بخشند. هفته منابع طبیعی، از ۱۵ تا ۲۲ اسفند است و هدف از آن، ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی و اشاعه سنت حسنه درختکاری می باشد.

آدرس کوتاه :