برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "نسل چهارم آموزش" ویژه اساتید

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "نسل چهارم آموزش" ویژه اساتید


مرکز فناوری های نوین آموزشی دانشگاه اراک در راستای توانمندسازی اساتید در خصوص آشنایی با روش ها و ابزارهای جدید متناسب با نسل جدید اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان نسل چهارم آموزش نمود.

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "نسل چهارم آموزش" ویژه اساتید

مرکز فناوری های نوین آموزشی دانشگاه اراک در راستای توانمندسازی اساتید در خصوص آشنایی با روش ها و ابزارهای جدید متناسب با نسل جدید اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان نسل چهارم آموزش نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک کارگاه آموزشی با موضوع "نسل چهارم آموزش" ویژه اساتید به مدت سه روز در دانشگاه اراک برگزار شد.

این کارگاه 3 روزه  در 17 الی 20 دیماه 1402 برگزار شد و اساتید با موضوعات زیر آشنا شدند:

  • نسل چهارم آموزش، مفروضه های آموزش در دوران انقلاب صنعتی چهارم
  • نسل Z، لزوم تغییر در شیوه های آموزشی
  • روش آموزشی کلاس معکوس-آموزش متناسب نسل امروز،
  • استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی
  • راهکارها و ابزارهای جذاب کردن ارائه آموزشی
  • بازی وارسازی (گیمیفکیشن) فرایند آموزش و یادگیری

در این کارگاه اساتید به صورت عملی و کاربردی با روشها و ابزارهای نسل چهارم آموزش آشنا شدند. نظرسنجی های انجام شده از این کارگاه حاکی از آن بود برگزاری چنین برنامه هایی با توجه به تغییرات ایجاد شده در یادگیرندگان، شرایط جامعه، فناوری ها دارای ضرورت است و می بایست در این زمینه برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.  

 

آدرس کوتاه :